Активность

 • Иркутский Дацан: новый статус 1 неделя, 6 дней назад

  Дхарма Его Святейшества XII Пандито Хамбо Ламы Даша Доржо Этигэлова
  Сентябрин 7-до, бишэн сарын 16-й улаагша тахиа үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
  Эрэ хүн гарай хүрдэ эргүүлэжэ суугаад: “Энээгээр буянай элшэ сасаруулхам” гэхэдэнь, Этигэл Хамба Лама: “Буян ехэ дэлгэржэ өөрин бусадай хэрэг аяндаа бүтэхэ” гэжэ айлдаа.
  Хүрдэ, “Хум” үзэгээс гаралтай. Хүрдэ эргүүлхэдэ, зүрхэнэй “Хум” үзэг тойроод тарни эргэлдэхэ. Энэ Хамба Ламын сургалда дахин нэгэ сонин ухаан ерээд байна. Гарай хүрдэ эргүүлхэдэ буян тэндээс гаража манай хэрэг аянда бүтэхэ. Тымэ ушараас энэндэ өөр юүмэ нэмэжэ хэлэхэ хэрэггүй ойлгостой тула.
  Учение Хамба Ламы Этигэлова от 7 сентября в 16 лунный день.
  Мужчина сидя крутит ручной хүрдэ и говорит: “От него исходит энергия благодеяния”. Хамба Лама Этигэлов уточнил: “Благодеяние сильно распространившись исполнит со временем деяние у тебя и у других”.
  Мы знаем из Учения Хамба Ламы – что у хүрдэ начало исходит от слога “Хум”, также когда мы крутим хүрдэ-барабаны, тогда мантры крутятся вокруг сердечного слога “Хум”. Теперь мы поняли крутя ручной хүрдэ со временем благодаря благодеяния мы исполним свои желание.