Активность

  • Иркутский Дацан: новый статус 1 неделя, 5 дней назад

    Сентябрин 8-да, бишэн сарын 17-й шара нохой үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
    Нэгэ ламын: “Түгэс баясхалан дэлгэрүүлэгты” гэхэдэнь, Этигэл Хамба Лама: “Буян ном буянай үйлэ” гэжэ айлдаа.
    Түгэс баясхаланта Ганданай орон дэлгэрүүлхын тула буян ном буянай үйлэ гурбан хэрэгтэй болоно. Ехэ сонин байна буян олохонь ном сурахаас урид байсанда. Хүнэй зан абир хүнэй ухаанаас илүү гэхэдэнь. Тымэ ушараас зан абираа сайжаруулха арга үгэйдэ ном сураха хэрэг үгэй гэжэ би саннам.