Активность

  • Иркутский Дацан: новый статус 2 месяца, 1 неделя назад

    Сентябрин 11-дэ, бишэн сарын 20-й сагаагша үхэр үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
    Нэгэ хүнэй хадын хүйтэн горхиноос ус удхаад уухада усань бэлеэн байхада: “Ёстой аршаан” гэбэ. Этигэл Хамба Лама: “Нүгэл арилжа дүүрэн жаргал” гэжэ айлдаа.
    Учение Хамба Ламы от 11 сентября в 20 лунный день.
    Когда человек попробовал воду из горной холодной реки, то она оказалось теплой, тогда он сказал: “Это точно аршаан”. Хамба Лама Этигэлов уточнил: “Полное счасть, если грехи уйдут”.