Активность

 • Иркутский Дацан: новый статус 2 месяца, 1 неделя назад

  Сентябрин 13-да, бишэн сарын 23-й харагша туулай үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
  Шаб байса хубсалаад ябасан гэр бүлы нэгэ хүн хараад: “Хара бэеин хүсэл шунал” гэжэ хэлэнэ. Этигэл Хамба Лама: “Буянай ашы зүб хэрэглэсэн үри бэе” гэжэ айлдаа.
  Мэдээжэ ямарша хүн урда түрэлэй буянаар хүнэй бэетэй болоод ябана. Энэ хүнэй байдалаа зоной тусын түлөө сайнаар хэрэглэжэ шадабал дээдэ Бурханай түрэлтэй болохы хүсэхэ.
  Учение Хамба Ламы Этигэлова от 13 сентября в 23 лунный день.
  Человек увидел хорошо одетую семью и говорит: “Для своего тела имеют желание и жадность”. Хамба Лама Этигэлов уточнил: “Тело человека это правильно использованное заслуги благодеяний”.
  Жить в теле человека а не другого животного это большая возможность помогать живым существам. Потому надо ценить и дорожить состоянием человека.